บัตร BRP card คืออะไร สำคัญอย่างไรกับคนที่จะไปเรียนต่ออังกฤษ

May 19, 2024

บัตร BRP card คือบัตรที่ใช้ยืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยในอังกฤษอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากจะใช้ยืนยันตัวตน ใช้ในการลงทะเบียน NHS และเปิดบัญชีกับบางธนาคารแล้ว บัตร BRP card ยังเป็นบัตรที่ต้องใช้ยืนยันในการเช่าหอพักนักศึกษาในอังกฤษอีกด้วย ไปดูกันว่าบัตร BRP card สำคัญอย่างไรบ้างกับนักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่ออังกฤษ ต้องรู้ ! 

BRP card คือบัตรอะไร ? 

A Biometric Residence Permit (BRP card) หรือบางครั้งเรียกว่าบัตร ‘UK residence cards’ จากข้อมูลบนเว็บโซต์ของรัฐบาลอังกฤษ GOV.UK คือ บัตรผู้อยู่อาศัยที่ใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย แบ่งเป็นผู้อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียน ผู้เข้ามาทำงาน ผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งบัตร BRP card จะออกให้เฉพาะผู้ที่เข้ามาอยู่ในอังกฤษมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น ที่สำคัญตัวบัตรจะระบุละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เช่น ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ลายเซ็น 

 

บัตร BRP card สำหรับน้อง ๆ นักเรียนอังกฤษจะเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวบัตรประชาชน เมื่อพกบัตรนี้บัตรเดียวน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องพก Passport ติดตัวตลอดเวลาเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างที่เรียนต่ออังกฤษ ซึ่งตั้งแต่ปี 2021 ที่อังกฤษออกจากสหภาพ EU หน้าตาของบัตร BRP card อาจเปลี่ยนไปบ้าง แต่ว่าข้อมูลทุกอย่างยังเหมือนเดิม 

 

บนบัตร BRP card ระบุข้อมูลอะไรบ้าง :

 • ชื่อ และวัน เดือน ปีเกิด
 • ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ลานเซ็น
 • วันที่วีซ่าหมดอายุ (Valid until) 
 • ผู้ถือบัตรเข้ามาในฐานะอะไร เช่น Student 
 • Remarks เช่น เลข NINo, ชั่วโมงที่อนุญาตให้ทำงานได้ส่วนใหญ่ก็จะระบุ 20 ชั่วโมงสำหรับนักศึกษา  
 • มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ใช้รัฐสวัดิการของอังกฤษ เช่น รักษาพยาบาลกับ NHS 
 

ซึ่งบัตร BRP card เป็นบัตรที่ถูกกำหนดโดยกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) ให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศ EEA (European Economic Area) ทีต้องเข้ามาอยู่ในอังกฤษเกิน 6 เดือนต้องทำบัตรนี้ ในบัตร BRP card จะมีชิปฝังอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในยุโรป ทำให้เมื่อน้อง ๆ ได้บัตร BRP card ของตัวเองมาแล้ว จึงต้องรักษาให้ดี อย่าให้หายเด็ดขาดเลยค่ะ  

 

นักเรียนต่างชาติจะทำบัตร BRP card ได้อย่างไร ? 

น้อง ๆ อาจสงสัยว่าแล้วจะลงทะเบียนทำบัตร BRP card ได้อย่างไรบ้าง ? ซึ่งต้องบอกว่าน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแยกเพื่อทำบัตร BRP card นะคะ เพราะว่าเราได้ทำบัตรนี้ไปแล้วตั้งแต่ขอวีซ่านักเรียน (Student Visa) เพื่อไปเรียนต่ออังกฤษ การทำบัตร BRP card จะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษนั่นเอง 

 

โดยน้อง ๆ จะสังเกตเห็นคำว่า Biometric Residence Permit (BRP card) ตอนจะจ่ายค่าทำวีซ่า ซึ่งทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (หรือ (VFS-UK) จะทำการเก็บข้อมูล Biometric เช่น ลายนิ้วมือ ลายเซ็น รูปถ่าย เพื่อนำส่งไปทำบัตร BRP card ให้กับเราต่อไปหลังจากที่วีซ่าของเราผ่านแล้ว 

 

 

รับบัตร BRP card ได้ที่ไหนและเมื่อไหร่  

เมื่อเดินทางถึงอังกฤษแล้ว น้อง ๆ จะไปรับบัตร Residence Permits (BRP cards) ที่ไหนนั้น สามารถเช็กได้ที่ตัวจดหมาย Decision Letter ที่แนบมาพร้อมกับ Passport ของเรา โดยด้านล่างของจดหมายจะระบุที่อยู่ที่เราต้องไปรับบัตร BRP card ซึ่งก็คือที่อยู่ตามที่น้อง ๆ กรอกไว้ตอนทำวีซ่านั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่น้อง ๆ นักเรียนอังกฤษก็จะกรอกที่อยู่หอพักนักศึกษา ที่อยู่มหาลัยฯ หรือว่าไปรษณีย์ใกล้หอพักเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรับบัตรได้อย่างรวดเร็ว 

 

เอกสารในการขอรับบัตร BRP card

 • Passaport
 • จดหมาย Decision Letter 
 

ที่สำคัญคือ เมื่อน้อง ๆ ถึงอังกฤษแล้วต้องไปรับบัตร BRP card ภายใน 10 วันหรือก่อนที่สติ๊กเกอร์วีซ่า (Visa Vignette) จะหมดอายุ หากภายใน 10 วันแล้วน้อง ๆ ไม่ไปรับบัตร บัตร BRP card ก็จะถูกส่งกลับไปที่ UKVI (UK Visas and Immigration) ซึ่งจะทำให้วีซ่ามีปัญหา น้อง ๆ จะกลายเป็นผู้อาศัยอย่างผิดกฎหมายและไม่สามารถออกจากประเทศอังกฤษหรือเข้าประเทศอังกฤษได้   

 

เมื่อไปรับบัตร BRP card แล้วต้องทำอะไรต่อ:
 

 • ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรว่าถูกต้องไหม  
 • ถ่ายเอกสารหน้า หลังของบัตรเอาไว้หลาย ๆ ชุด 
 

หากได้บัตร BRP card มาแล้วข้อมูลบนบัตรไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อไปที่หน่วย BRP card error ภายใน 10 วัน ไม่อย่างนั้นจะต้องทำบัตรใหม่ และเหตุผลที่ควรถ่ายเอกสารบัตร BRP card เอาไว้ก็เพราะเมื่อทำบัตรหาย น้อง ๆ อาจจะต้องใช้ยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อทำบัตรใหม่นั่นเอง

 

แล้วทำอย่างไรหากทำบัตร BRP card หาย 

ในกรณีที่ทำบัตร BRP card หาย หรือสงสัยว่าบัตร BRP card ถูกขโมยไป น้อง ๆ สามารถเข้าไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์ Biometric Residence Permit ทั้งที่อยู่หรือไม่อยู่ในอังกฤษ แต่การทำบัตรใบใหญ่จะต้องทำตอนที่น้อง ๆ อยู่ในอังกฤษเท่านั้น แจ้งทำบัตร BRP card ใหม่ผ่าน Home Office ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยต้องลงทะเบียนทำบัตรใหม่ภายใน 30 วันหลังจากที่รู้ว่าบัตรหาย (แต่แนะนำให้ทำเร็วที่สุดจะดีกว่าค่ะ) 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำบัตร BRP card ใบใหม่:

 • ข้อมูลส่วนตัว 
 • เอกสารประจำตัวเช่น วีซ่า เลขที่หนังสือเดินทาง  
 • รูปถ่ายและลายนิ้วมือ 
 

ค่าบริการสำหรับการทำบัตร BRP card ใบใหม่จะอยู่ที่ £56 สำหรับแบบธรรมดารับที่ไปรษณีย์ แต่หากน้อง ๆ ต้องการทำบัตรใหม่อย่างรวดเร็วสามารถใช้บริการ Priority Service และ Super Priority Service ได้ ซึ่งจะมีค่าบริการที่แพงกว่าตั้งแต่  £500 -  £1,000 แต่จะได้บัตรใหม่ภายใน 1-5 วัน 

Cr. GOV.UK

 

สุดท้าย ! บัตร BRP card ใช้ทำอะไรบ้าง 

 1. ยืนยันตัวตนในการอยู่อังกฤษอย่างถูกกฎหมาย 

น้อง ๆ ทุกคนที่จะไปเรียนต่ออังกฤษ ไม่ว่าจะระดับปริญญาตรี ปริญญาโทอังกฤษนานเกิน 6 เดือน บนหน้าวีซ่านักเรียนใน Passaport ที่ขอจากประเทศไทยจะระบุว่ามีอายุแค่ 30 - 90 วันเท่านั้น (ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมไปเรียนตั้ง 1 ปี แต่วีซ่าหมด 30 วัน) นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมน้อง ๆ ต้องไปรับบัตร BRP card ภายใน 10 วันเมื่อถึงอังกฤษ เพราะว่าต้องใช้บัตร BRP card ตัวนี้เพื่อเป็นบัตรประจำตัวยืนยันการอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายต่อไป เมื่อเดินทางในยุโรปก็ต้องพกติดตัวเสมอ และเมื่อเรียนจบแล้ว ต้องออกจากอังกฤษก็ยังต้องโชว์บัตรนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการไม่มีบัตร BRP card จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ

 
 1. เปิดบัญชีธนาคาร 

การทำธุรกรรมธนาคารต่าง ๆ การเปิดบัญชีที่อังกฤษจำเป็นต้องใช้บัตร Residence Permit (BRP card) ในการยืนยันตัวตนว่า เรามาอยู่ในอังกฤษอย่างถูกกฎหมายนะ เราสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้ เราสามารถที่จะทำธุรกรรมทางธนาคารได้ในฐานะนักเรียนอังกฤษ โดยธนาคารที่จะขอบัตร Residence Permit (BRP card) เช่น ธนาคาร Barclays 

 
 1. ใช้สมัครงานที่อังกฤษ 

น้อง ๆ ที่มาเรียนต่ออังกฤษและมีแผนจะทำงาน Part Time นายจ้างที่อังกฤษจะขอดูบัตร BRP card เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าน้อง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะว่าบนบัตร BRP card ช่อง Remarks จะระบุไว้ว่าน้อง ๆ สามารถทำงานได้ไหมหรือไม่ ทำงานได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ เป็นงานประเภทไหนและอนุญาตให้ทำงานได้กี่ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน Part Time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเรียน แต่หากน้อง ๆ ไม่มีบัตร BRP card ไปแสดงก็จะยากมาก ๆ ที่เขาจะจ้างเพราะเสี่ยงทำผิดกฎหมาย  

 
 1. ใช้บริการรักษาพยาบาลในอังกฤษ NHS 

ระบบรักษาพยาบาลของอังกฤษ หรือ NHS เป็นระบบให้บริการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับนักเรียนอังกฤษที่มาเรียนต่ออังกฤษนานเกิน 6 เดือนเหมือนพลเมืองอังกฤษทุกประการ ซึ่งก่อนที่น้อง ๆ จะได้รับการรักษาฟรีน้อง ๆ ต้องลงทะเบียนกับ GP หรือว่าหมอใกล้บ้านก่อน โดยการลงทะเบียนนี้เองน้อง ๆ ต้องใช้บัตร BRP card เป็นหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนกับ GP ด้วย
 

 1. ใช้เช่าหอพักนักศึกษาในอังกฤษ

การเช่าหอพักในอังกฤษทุกครั้ง เจ้าของหอพักจะต้องเช็ก Right To Rent ของผู้เช่า ซึ่งเขาจะมีเช็กลิสต์เอกสารต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าน้อง ๆ มีสิทธิ์ที่จะเช่าหอพักในอังกฤษอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำสัญญาเช่าทุกครั้ง ซึ่งหนึ่งในรายการที่ต้องแสดงก็คือ บัตร Biometric Residence (BRP card) ซึ่งแม้ตอนนี้บัตร BRP card จะแทบไม่จำเป็นเเล้ว เพราะเปลี่ยนวิธีไปใช้ Share Code แทน ซึ่งจะเป็น Code 9 ตัวให้เจ้าของหอพักเช็ก Immigration Status ของน้อง ๆ ทางออนไลน์ได้ แต่รายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อน น้อง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่พี่ ๆ Peyton & Charmed เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ 

 

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบัตร BRP card สำคัญมากแค่ไหนในต่อการมาเรียนต่ออังกฤษ นอกจากจะต้องดูแลรักษาให้ดีอย่าให้หาย อย่าให้โดนขโมยแล้ว ยังสำคัญกับการเช่าหอพักนักศึกษาอีกด้วย ทางที่ดีน้อง ๆ ควรให้ตัวแทนจัดหาที่พักมืออาชีพอย่าง Peyton & Charmed ช่วยดูแล เพราะเรามีประสบการณ์ช่วยน้อง ๆ จัดหาหอพักในอังกฤษมากกว่า 20 ปี ‘Because We believe in Care and Trust’ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LINE: @peytonandcharmed หรือคลิก👉🏻https://lin.ee/BswYkfQ

📞+ 6680 095 5555

www.peytonandcharmedaccomm.co.uk

 

Resources 

 

We use cookies to improve your experience. By continuing, you agree to our use of cookies. See our Cookie Policy     
Accept